Radonsanering
Om radonet kommer från blå lättbetong måste ventilationen ökas. Då kan det vara lämpligt att installera ett FT-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. För att hålla nere uppvärmningskostnader kompletteras detta ofta med en värmeväxlare, ett FTX-system. En annan fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i din bostad.
 

Om radonet istället kommer från marken bör man försöka förhindra läckage av luft från marken. Villor bör i första hand saneras/åtgärdas med radonbrunn eller radonsug. Därefter föreslår vi att du installerar ett balanserat ventilationssystem med 90% värmeåtervinning.

Ett frånluftssystem ger ökad luftväxling, men hjälper inte till att sänka radonhalten. Snarare leder frånluftsystemet till att frånluften drar med sig radonet genom hela huset. Dessutom får du ökade uppvärmningskostnader.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig.
042-161520
 

 

Design: Norrwebb

Drift & produktion:
Wikinggruppen
start